Domov sociálních služeb Skřivany

Ceníky

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Ceník stravy

Platný od: 1. 1. 2019

strava normální

snídaně + svačinka

oběd

svačina

večeře

celkem:

strav. jednotka

21,00

35,00

9,00

25,00

90,00

režie zaokr.

19,00

31,00

8,00

22,00

80,00

celkem zaokr. 40,00 66,00 17,00 47,00 170,00

 

Ceník ubytování

Platný od: 1. 11. 2018

          Typ ubytování:

Kč/den

vráceno 

1. 2 lůžkový pokoj domky A, B, C, E1, E2, E3 210,00 0,00
2. 1 lůžkový pokoj domky A, B, C, E1, E2, E3 210,00 0,00

 

 

Ad. 1, 2:                                                                                                           

Na domcích A, B, C k jedno a dvoulůžkovým pokojům náleží další příslušenství (WC a sprchový kout), které je určeno pro osobu či  osoby z navazujícího 1 nebo 2 lůžkového pokoje. Osoby mohou dále využívat v objektu koupelnu s vanou a vybavenou kuchyňku (lednice, el. sporák, el. trouba, mikrovlnná trouba…); na každém domku mají Osoby k dispozici automatickou pračku na praní drobného osobního prádla.

V budově E k jedno a dvoulůžkovým pokojům náleží další příslušenství (WC a sprchové kouty), které je určeno pro osoby ze stejné domácnosti. Osoby mohou dále využívat koupelnu s vanou a vybavenou kuchyňku (lednice, el. sporák, el. trouba, mikrovlnná trouba..) v každé domácnosti; na každé domácnosti mají Osoby k dispozici automatickou pračku na praní drobného osobního prádla

 

 

Chráněné bydlení

Ceník stravy

Platný od: 1. 1. 2019

Strava – pracovní den

strava normální

snídaně + svačinka

oběd

svačina

večeře

celkem:

strav.  jednotka

21,00

35,00

9,00

25,00

90,00

režie zaokr.

31,00

8,00

39,00

celkem

21,00

66,00

17,00

25,00

129,00

Pozn.: oběd + odp. svačina je včetně režie – odebíráno z kuchyně; ostatní jídla bez režie – samostatná příprava

 

Strava – víkend, svátek (den volna)

strava normální

snídaně + svačinka

oběd

svačina

večeře

celkem:

strav.  jednotka

21,00

35,00

9,00

25,00

90,00

celkem

21,00

35,00

9,00

25,00

90,00

Pozn.: všechna jídla bez režie – samostatná příprava

 

Ceník ubytování

 

          Typ ubytování:

Kč/den

 1.   2 lůžkový pokoj chráněné bydlení

210,00

 

V budově chráněného bydlení k dvoulůžkovým pokojům náleží další příslušenství (WC, koupelna s vanou a sprchovým koutem), které je určeno pro všechny osoby v domácnosti. V koupelně mají osoby k dispozici automatickou pračku. Osoby v domácnosti mohou dále využívat  vybavenou kuchyňku (lednice, el. sporák, el. trouba, mikrovlnná trouba…), dále mají osoby k dispozici společné prostory (obývací pokoj, předsíň, venkovní terasu).

 

Ceník úkonů péče

dle § 17 odst. 2 písm. c)  vyhl. č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Sazba 130,– Kč za hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odst. 1 písm. c), d), e), f), g) a případně h)pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí
 .
c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,
 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů,
 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,
 .
 d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředí
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
  3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,
  4. podpora v oblasti partnerských vztahů,
  5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 .
 e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce
      poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,
  2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při  dalších aktivitách podporujících sociální
      začleňování osob,
 .
 f) sociálně terapeutické činnosti:
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
      podporujících sociální začleňování osob,
 .
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
  2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 .
h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  3. pomoc při použití WC