Domov sociálních služeb Skřivany

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Poskytované činnosti

1. Poskytnutí ubytování

2. Poskytnutí stravy

3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

7. Sociálně terapeutické činnosti

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 


Bližší informace o službě DOZP

Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění)
Místo poskytování:
 •  pavilon E, domky A, B, C v ulici Dr. Vojtěcha,  čp. 93, 503 52 Skřivany
Kapacita služby je celkem 74 uživatelů.

Poskytnutí ubytování 

 • poskytujeme celoroční ubytování s celkovou kapacitou 74 lůžek
 • pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem s možností uložení a uzamčení osobních věcí (lůžko, skříně, noční stolek, stůl, křesla), popřípadě je možnost vybavení pokoje vlastním nábytkem
 • nabízíme několik typů bydlení v jedno nebo dvoulůžkových pokojích s tím,  že v některých objektech je k dispozici vlastní sociální zařízení a kuchyňka
 • typy ubytování a počty pokojů:
– domky A,B,C – celkem 36 lůžek po 12 (12 dvoulůžk. a 12 jednolůžk. pokojů)
– budova E – celkem 38 lůžek ve 3 domácnostech  (16 dvoulůžkových a 6 jednolůžkových pokojů)
 .
 • ve všech pokojích jsou instalovány anténní rozvody s možností využití vlastního televizoru, přičemž v každém objektu mají uživatelé k dispozici společenskou místnost vybavenou moderní audio a video technikou
 • ve všech objektech je možnost využít připojení na internet
 • v areálu mají uživatelé mimo svůj pokoj k dispozici tyto další společné prostory:
– jídelnu
– denní místnosti
– dílny pracovních činností
– společenské místnosti,
– tělocvičny, rehabilitační místnosti s vířivou vanou, venkovní bazén
– keramickou dílnu s pecí
– venkovní prostory
– společná sociální zařízení
 .
 • ubytování zahrnuje také vytápění, teplou a studenou vodu, poskytnutí přípojky elektrického proudu, úklid, praní prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení prádla

Poskytnutí stravy

 • Uživatelům je poskytováno stravování v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel; dopolední svačina je vydávána společně se snídaní.
 • Zařízení má vlastní kuchyň, stravování probíhá na základě předem projednaného a zveřejněného jídelního lístku a podle vnitřních pravidel     Poskytovatele. Na sestavení jídelního lístku se podílí stravovací komise včetně zástupců ze strany uživatelů, je sestaven na několik týdnů předem.
 • Uživatelé mají možnost přípravy vlastních jídel či ohřevu včas neodebrané stravy ve cvičných vybavených kuchyňkách, které jsou k dispozici na jednotlivých odděleních (sporák, lednice, mikrovlnná trouba, varná konvice …).
 • V případě potřeby bude uživateli zajištěno stravování podle individuálního dietního  režimu.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 .
Pracovníci v přímé péči pomáhají uživatelům při převlékání ráno do denního oblečení a večer do pyžama, dále pomáhají při plánovaném pobytu uživatele ve venkovních prostorách s oblékáním a svlékáním svrchního oblečení a s přezouváním do venkovní a po návratu do domácí obuvi, případně v průběhu dne dle potřeby, např.  při znečištění oděvu uživatele. Pomoc při oblékání a svlékaní a přezouvání je poskytnuta dle individuálních potřeb konkrétního uživatele a může být provedena formou slovního vedení, částečné pomoci nebo plného provedení ze strany pracovníka.
 .
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 .
Pracovníci v přímé péči pomáhají uživateli při jeho přesunu na lůžko nebo vozík, ráno a večer při vstávání a uléhání na lůžko, při potřebě uživatele se přemístit na toaletu, do koupelny, do jídelny, při opouštění obytného prostoru a dále pak vždy dle potřeb uživatele. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík spočívá v přímém provedení úkonu ze strany pracovníka případně v provedení ze strany pracovníka s aktivní pomocí ze strany uživatele.
 .
pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
 .
Pracovníci v přímé péči zajistí uživateli pomoc při vstávání z lůžka, ulehání na lůžko ráno a večer a dále pak dle potřeb uživatele. Pomoc při vstávání z lůžka, ulehání  může být provedena formou plného provedení tohoto úkonu ze strany pracovníka nebo v provedení ze strany pracovníka s aktivní pomocí ze strany uživatele.
 .
pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 .
Pracovníci přímé péče poskytují uživateli pomoc při přenesení jídla či tekutin od výdejního okénka na jídelní stůl, s nalitím polévky, tekutin, s rozdělením stravy na menší kousky, případně pracovníci zajišťují uživateli pomoc při vlastní konzumaci stravy a tekutin, poskytují pomoc při efektivním uchopení lžíce, příboru, nádoby s nápojem a následně poskytují pomoc při přenesení k ústům, případně poskytují plnou pomoc krmením. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití se poskytuje uživatelům dle jejich individuálních potřeb.
 .
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru
 .
Pracovníci v přímé péči zajistí uživateli pomoc při prostorové orientaci ve vnitřních i venkovních prostorách, především pak v budově, ve které se uživatel nejčastěji zdržuje (pokoj, sociální zařízení, jídelna, společenská místnost,…), pomoc může být poskytnuta formou slovního vedení, názorné ukázky, částečné fyzické pomoci nebo plného provázení ze strany pracovníka po celou dobu přesunu uživatele, doprovázení se týká jak mobilních tak imobilních uživatelů, pohybu uživatelů ve vnitřních i venkovních prostorách v DSS i mimo jeho areál, při doprovodech k lékaři, na úřady, při využívání veřejných služeb, výletech, rekreacích apod.Pomoc a podpora při doprovázení se poskytuje uživatelům dle jejich individuálních potřeb.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

– pomoc při úkonech osobní hygieny,
– pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
– pomoc při použití WC
 .
 • v  našem zařízení mají všichni uživatelé zajištěny veškeré podmínky pro osobní hygienu v podobě dostatečného množství sociálních zařízení, sprchových koutů a koupelen, v některých případech je toto vybavení součástí dvou sousedících pokojů, jinde jsou tato zařízení společná pro obyvatele jednotlivých domácností,
 • tam, kde je to nezbytné, jsou samozřejmostí bezbariérové varianty těchto sociálních zařízení,
 • nezbytná pomoc a podpora je uživatelům poskytována podle individuálních potřeb a požadavků jednotlivých uživatelů, rozsah těchto služeb je vyjádřen v individuálním plánu každého uživatele – konkrétně v příloze věnované rozsahu poskytované péče,
 • v tomto dokumentu se u jednotlivých oblastí péče o osobní hygienu uvádí přesné vymezení míry podpory či pomoci uživateli, tak jak byla tato oblast péče vyjednána při příjmu uživatele do zařízení při sepisování smlouvy o poskytování sociálních služeb,
 • konkrétně se uvádí u jednotlivých činností, bude-li uživateli poskytnuta podpora v podobě dohledu, nápovědy, pomoci nebo bude-li se péče o osobní hygienu zajišťovat za plné asistence personálu,
 • rozsah poskytovaných činností v oblasti péče o osobní hygienu uživatelů je stanoven s ohledem na jejich bezpečí a ochranu zdraví, s respektováním potřebného tempa uživatele, naopak je ze strany pracovníků vyvíjena snaha umožnit uživatelům samostatné provádění těchto činností v případech, kdy uživatelé tyto úkony zvládnou a je tak podporována jejich samostatnost a nezávislost

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) pracovně – výchovná činnost
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
c) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
d) volnočasové a zájmové aktivity,
 .
a) Pracovně – výchovná činnost
Uživatelé DSS mají možnost zapojit se těchto pracovně-výchovných činností:
 • domácí práce vykonávaná na základě uzavřené pracovní smlouvy s externí firmou, přičemž výkon této činnosti probíhá v dílnách domova
 • pomocné práce v kuchyni, v prádelně, při úklidu nebo v údržbě, služby na recepci
 • pomocné práce při venkovních úpravách, údržbě cest, záhonů a domácí práce při údržbě domácností uživatelů
Uživatelé mají možnost volby činnosti, která jim vyhovuje, pracovní aktivity jsou organizovány tak, aby se výkon těchto činností přibližoval běžnému životu (pracovní doba, dodržování počátku a konce pracovní doby, čas na přestávku, používání osobních ochranných pomůcek, uzavírání pracovně-právního vztahu, náležitosti pracovní smlouvy apod.).
 .
b) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 Tyto činnosti jsou zapracovány do individuálních plánů jednotlivých uživatelů, konkrétní nácviky dovedností jsou jednak náplní stanovených osobních cílů uživatelů a k jejich naplňování dochází v rámci každodenních činností.
 .
c) Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
Cílovou skupinou našeho domova jsou dospělé osoby, pro něž hledáme možnosti dalšího vzdělávání formou vzdělávacích kurzů (základní školy, praktické školy).
Další možnosti pracovního uplatnění vyhledávají sami uživatelé za pomoci a podpory klíčových pracovníků přímo na úřadech práce, v inzerátech nebo prostřednictví agentur zajišťujících zaměstnání.
 .
d) Volnočasové a zájmové aktivity
Uživatelé mají možnost využít nabídky zájmových aktivit nabízených v rámci domova s možností doprovodu personálu, případně s poskytnutou dopravou automobilem zařízení (poznávací výlety, turistické výlety, návštěvy kulturních zařízení, výstav, rekreační pobyty, účast na sportovních soutěžích).
Přímo v prostorách domova je možné využívat saunu, vířivou vanu a venkovní bazén, dále keramickou dílnu s pecí, velké množství pomůcek pro ruční práce a výrobu dekorativních předmětů.
Dle zájmu uživatelů se organizují tuzemské i zahraniční rekreace pro menší skupiny uživatelů, přičemž úhrada těchto akcí je hrazena z vlastních prostředků uživatelů.
 .
Každý náš uživatel má svůj individuální plán služby a v něm stanoveny své osobní cíle. Individuální plán služby vypracovává na základě rozhovoru s uživatelem klíčový pracovník uživatele. Klíčový pracovník zjišťuje potřeby, cíle a požadavky uživatele a přenáší je do pracovního týmu. Je zprostředkovatelem mezi uživatelem a zařízením a zastupuje zájmy uživatele.
 .
Na základě individuálního plánu služby si uživatelé mohou vybírat a jsou motivováni k výběru činností z naší nabídky (viz sociálně terapeutické činnosti), a dále se zaměřujeme na rozvoj v těchto oblastech života uživatelů:
 • sebeobsluha, zvládnutí osobní hygieny
 • dosažení co největší samostatnosti a nezávislosti na službě, principem je poskytování pouze nutné podpory, nikoliv komplexní péče
 • pravidla slušného společenského chování a soužití
 • nácvik zvládání běžných společenských situací v přirozeném prostředí – výlety, zájezdy, návštěva výstav, restaurací, kulturních památek
 • nakupování a nakládání s finančními prostředky
 • procvičování vaření, sebeobsluha při jídle, správné stolování
 • obsluha domácích spotřebičů
 • samostatný pohyb
 • pravidla bezpečného silničního provozu, cestování hromadnými dopravními prostředky
 • moderní komunikace – používání telefonu, práce s PC
Rekreační pobyty 
K relaxaci a rekreaci klientů slouží domácí i zahraniční pobyty, jejichž náplní je zejména:
 • pěší turistika
 • poznávání přírody a kulturních památek
 • relaxace, zábava
Další aktivity
 • pořádáme časté jednodenní tematické výlety
 • vystavujeme naše výrobky na rodičovském setkání a u příležitosti Vánoc a Velikonoc v Knihovně v Novém Bydžově
 • účastníme se kurzu společenského tance v Hradci Králové
 • 1 x ročně pořádáme ples
 • účastníme se sportovních akcí a jezdíme každým rokem na tábor

► Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 .
a) Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
Uživatelům je pomoc a podpora poskytována dle požadavků a potřeb jednotlivých uživatelů a pracovníci přímé péče ji realizují v těchto oblastech:
 • individuální nákupy pro uživatele – pomoc v podobě rady, doporučení, pomoc s financemi, vlastní doprovod do obchodu
 • využívání veřejných služeb – v případě potřeby pomoc s výběrem vhodné služby, pomoc s objednáním, pomoc s úhradou služby, vlastní doprovod (kadeřník, pedikúra, kosmetika, pošta, úřady apod.)
 • návštěva lékaře – v případě nutnosti zajistí domov uživateli doprovod k lékaři, doprava je řešena buď objednáním sanitky nebo vlastním automobilem domova
 • v případě hospitalizace a požadovaného doprovodu po celou dobu pobytu v nemocnici a jestli-že tento doprovod nezajistí rodinní příslušníci uživatele, bude nutné uzavřít smlouvu s asistenční službou o zajištění tohoto druhu služby, náklady budou hrazeny z vlastních prostředků uživatele

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 • uživatelům je umožněno přijímat návštěvy bez omezení, a to buď ve společných prostorách, jídelnách, společenských místnostech, odpočinkových koutech na chodbách, venku v areálu domova nebo případně na pokojích s tím, že u dvoulůžkových pokojů je návštěvu možné přijmout se souhlasem spolubydlícího,
 • pobyty mimo zařízení je možné uskutečňovat kdykoliv, z důvodu odhlášení ze stravy se doporučuje oznámit odchod či návrat 48 hodin předem, v případě nedodržení této lhůty může být pobyt mimo domov bez omezení uskutečněn, avšak dojde k poměrnému krácení vratky za pobyt mimo domov,
 • návštěvy i pobyty mimo domov je vhodné oznamovat v předstihu s ohledem na případnou nepřítomnost uživatele v domově (volnočasové aktivity – kultura, sport, výlety, rekreace apod.),

►  Sociálně terapeutické činnosti

a) Rehabilitační plavání

Na rehabilitační plavání jezdíme do Zimních Lázní v Poděbradech a do bazénu v Hradci Králové. Uživatelé mohou této aktivity využívat 1 x týdně za asistence pracovníků, kteří byli proškoleni v nácviku vybraných plaveckých technik a cviků tělesné výchovy prováděných ve vodním prostředí. Zaměřujeme se tu zejména na rozvoj psychomotorických funkcí s využitím plaveckých pomůcek.

b) Rekreační jízda na koních

Využíváme i možnost rehabilitačních jízd na koni na nedaleké farmě.

Uživatelé pomáhají koně připravovat pro ježdění, hřebelcují, krmí, vodí je v terénu, učí se pojmenovávat jednotlivé části výstroje koní a poznávají jejich život. Sami i jezdí, ale s asistencí našich pracovníků. Ti se snaží využívat prvků hipoterapie, která se zaměřuje na terapii pohybových poruch.

Cílem ježdění na koni je podpora sebedůvěry prostřednictvím cvičení samostatnosti, obratnosti a odvahy.

c) Ergoterapie

Touto aktivitou se snažíme zlepšit zdraví, kvalitu života a zvýšit soběstačnost našich uživatelů. Aktivně je zapojujeme do zaměstnávání, která pro ně mohou být významná a smysluplná. V našich dílnách vytváříme vlídné a přátelské prostředí, zároveň podporujeme jejich tělesné a psychické funkce a usnadňujeme jejich sociální uplatnění.

Činnosti, ve kterých těchto prvků využíváme:

 • vyšívání
 • práce na zahradě a ve skleníku
 • malování na sklo a fólii
 • výroba ručního mýdla
 • tkaní koberců
 • pletení košíků z novinového papíru
 • pečení a vaření
 • batikování
 • práce s přírodním materiálem
 • textilní techniky
 • ubrousková technika – decoupage

d) Arteterapie

Při této aktivitě se snažíme o uvolnění napětí, podporujeme sebevědomí, komunikaci, vyjádření emocí a pocitů našich uživatelů. Klademe důraz na sebevyjádření a prožitky, které provázejí samotný proces tvorby.

Činnosti, ve kterých těchto prvků využíváme:

 • kresba
 • malba
 • koláže
 • práce s keramickou hlínou

e) Pracovní příležitosti a zaměstnávání v pracovních dílnách domova

 • Spolupráce s externím podnikatelským subjektem – firmou Juwital s.r.o. Praha, která nabízí pracovní příležitosti našim uživatelům. Práce spočívá v kompletaci a balení vitamínových potravinových doplňků a nápojů.
 • Někteří naši uživatelé docházejí do pravidelného zaměstnání v domově na základě pracovní smlouvy, kde provádějí pomocné práce v kuchyni, prádelně, při úklidu a v údržbě.
 • Několik uživatelů pravidelně dochází na ošetřovatelské oddělení domova, kde vykonávají funkci dobrovolného asistenta (doprovody při procházkách, společnost, pomoc s korespondencí, asistence při volnočasových aktivitách, příp. při sebeobsluze apod.)
 • Od roku 2010 vykonávají naši uživatelé další aktivitu – pracují na recepci nově otevřené budovy pavilonu E v ul. Dr. Vojtěcha.

► Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, zejm.:

 • zajištění osobní a cestovní doklady, pojištění, kontakt s okresním soudem – opatrovnictví, dědictví,
 • zajištění žádosti a převzetí invalidního důchodu, založení účtu u peněžního ústavu, vedení osobních kont a evidence financí, splátky penzijního připojištění, hrazení TV poplatků …
 • úschova dokladů a důležitých dokumentů, zajištění hrazení úhrady za stravu a ubytování a výpočet a převod přeplatků na úhradě v případě nepřítomnosti