Domov sociálních služeb Skřivany

Obec Skřivany

.

Skřivany

okres Hradec Králové, kraj Královehradecký

.

.

Obec Skřivany se nachází 31 km západně od Hradce Králové a 3 km na sever od Nového Bydžova v nadmořské výšce 238 m na pravém břehu řeky Cidliny. V obci žije 1 070 obyvatel. Katastrální výměra je 650 ha.

Území obce bylo osídleno již v pravěku. Z mladší doby kamenné pochází nález kulturních jam se střepinami keramiky, primitivními nástroji a zbytky dřevěného uhlí i vzácný nález společného hrobu čtyř skrčenců z kultury únětické. První jednoznačná písemná zmínka o vsi je sice až z roku 1360, ale známý historik J. V. Šimák ztotožnil Skřivany s „mosty Křivci“ na Cidlině, uváděnými v Kosmově Kronice české k roku 1110 za vpádu polského knížete Boleslava. Ve 14. a 15. století obec vystřídala řada majitelů. Od roku 1519 patřily Skřivany Pernštejnům, od roku 1547 Václavu Sokolovi z Leskovce a od roku 1552 až do roku 1628 Zumrfeldům z Tumnic. Potom statek Skřivany držel krátce i Albrecht z Valdštejna. Z celé řady majitelů sse do dějin obce zapsal zejména zemský rada Maxmilián Ledvinka z Orlové Skály, v jehož rodině působil jako vychovatel dvou synů básník František Ladislav Čelakovský. Mezi významné památky obce patří zámek z poloviny 17. století, kostel Rodiny Páně z roku 1720, dřevěná šestiboká zvonice a bývalý cukrovar, založený v roce 1862, který se svým významem a rozsahem řadil mezi největší v rakouském mocnářství. Průmyslově orientovaná obec má i bohatou zemědělskou tradici.Obec Skřivany se nachází 31 km západně od Hradce Králové a 3 km na sever od Nového Bydžova v nadmořské výšce 238 m na pravém břehu řeky Cidliny. V obci žije 1 070 obyvatel. Katastrální výměra je 650 ha.

Dominantou středu Skřivan je parkové náměstí Dr. Václava Vojtěcha. V obci najdeme základní a mateřskou školu, dále nově vystavěný komplex Domova sociálních služeb, Dům s chráněnými byty, obecní úřad, Dělnický dům, obecní knihovnu, poštu, ordinaci praktického lékaře, kadeřnictví, obchody, výrobní firmy a soukromně hospodařící zemědělce. K dalšímu rozvoji obce přispívá nová zástavba rodinných domků v lokalitě V Sádku a rovněž výstavba bytového domu o 22 bytových jednotkách. Poslední významnou investicí bylo zateplení základní školy.

.
Aktivně zde působí Sbor dobrovolných hasičů, který je činný hlavně při zásazích u požárů a cvičeních na soutěžích. Aktivní Klub seniorů pořádá kulturní a sportovní akce pro všechny starší občany. V oblasti sportu působí TJ Slavoj Skřivany, oddíl kopané má 5 mužstev, velmi dobrých výsledků dosahují zvláště mládežnická družstva. Další organizací v obci je Myslivecké sdružení Podháj a místní organizace rybářů.

Obcí prochází značené cyklistické trasy a naučná stezka, okolní příroda je velmi rozmanitá a turisty je pak zvláště vyhledáván památný Vojtěchův dub pojmenovaný po PhDr. Václavu Vojtěchovi. Byl prvním Čechem, který v r. 1929 vstoupil na území Antarktidy s výpravou amerického admirála R. E. Byrda. Na vlastní náklady vydal cestopisnou knihu „Námořníkem, topičem a psovodem za jižním polárním kruhem“.