Domov sociálních služeb Skřivany

Praxe a stáže

1. Poskytování praxe studentům

2. Poskytování odborných stáží

 


Poskytování praxe studentům

  Na našem pracovišti jsou vítáni studenti sociálních, zdravotnických  a pedagogických oborů vysokých a středních škol. Praxi poskytujeme na základě smlouvy uzavřené mezi ředitelem školy a ředitelem zařízení. Předpokladem je samozřejmě motivace samotného studenta.
   Studenti mají možnost seznámit se s prostředím, stávající praxí a cílovou skupinou klientů. Naši pracovníci jim poskytují po dobu praxe podporu a vedoucí praxe zajišťuje odborný dohled.  Student může v rámci své praxe získávat poznatky pro svou bakalářskou práci nebo portfolio praxe.

 

Spolupracující instituce: 
– Vyšší odborná škola – Hořice
– Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií
– Univerzita Hradec Králové
– Univerzita Jana Ámose Komenského Praha

 

Kontaktní osoby:
  • ředitel zařízení  – Ing. Slavomil Štefán
  • sociální pracovnice – Stanislava Ludvíková, Bc. Kristýna Kuncová, Bc. Tereza Pospíšilová
  • vedoucí přímé péče – Jiřina Přibylová
  • vrchní sestra – Dana Vacková

 

 

 


Poskytování odborných stáží

   Na našem pracovišti poskytujeme odborné stáže formou seznámení se s pracovištěm a teoretickým výkladem stávající praxe. Jsou určené pro pracovníky sociálních služeb, kteří získávají na základě účasti 8 hodinové Osvědčení o stáži.
   Odborná stáž je poskytována  na základě smlouvy uzavřené mezi řediteli organizací. Pracovníci mají možnost získat informace o chodu zařízení formou individuálních dotazů a prohlídky zařízení s respektováním soukromí našich klientů.

Odborné stáže jsou v našem zařízení realizovány od roku 2012 a byly poskytnuty následujícím organizacím: 
– Domov pod Kuňkou – Ráby
– Domov sociálních služeb Slatiňany
– Domov  sociálních služeb Chotělice
– Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická Praha 4

Realizace odborných pracovních stáží našich pracovníků v roce 2018:
vystrizek
Odborné pracovní stáže konané v našem zařízení v roce 2018:
11
Kontaktní osoba: ředitel zařízení Ing. Slavomil Štefán