Domov sociálních služeb Skřivany

Dobrovolníci

Pokračování dobrovolnické činnosti

 .
   Od června 2014 dochází k navázání přerušení spolupráce s Dobrovolnickým centrem Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou. Toto centrum zahajuje svoji činnost jako obecně prospěšná společnost, která zprostředkovává dobrovolnickou službu pro region Chlumecka, Novobydžovska, Hořicka a Královéhradecka. Centrum zajišťuje nábor dobrovolníků především do zařízení sociálních služeb, jejich zasmluvnění, pojištění, evidenci docházky, morální ocenění, kontakt mezi koordinátory dobrovolníků a propagaci dobrovolnické práce.
 .
   V našem zařízení v minulých letech vykonávala dobrovolnickou činnost celá řada dobrovolníků, kteří vykonávali činnosti v přímé péči o uživatele – účast na přípravě volnočasových aktivit, doprovázení uživatele za veřejnými službami, doprovod na výletech a společenských akcích,…
 .
   Zájemci o výkon dobrovolnické činnosti v Domově sociálních služeb Skřivany mohou kontaktovat jak vedoucí dobrovolnického centra, nebo se mohou přímo obrátit na koordinátorku dobrovolnické činnosti v DSS Skřivany.
 .
O komunikaci s partnery, s dobrovolníky a zájemci o dobrovolnictví se za Dobrovolnické centrum stará:
 .
Blanka Šimečková, vedoucí dobrovolnického centra
Tel: 737 269 538
Osobně v Kontaktním centru v Novém Bydžově, J. Fučíka 873 (budova pečovatelské služby (Duha)
Každé liché pondělí 16.00 – 18.00 nebo dle dohody
 .
Koordinátor dobrovolnické činnosti v DSS Skřivany:
 .
Jiřina Přibylová, vedoucí přímé péče
Tel.: 606 762 974
  495 490 369
  495 491 336, linka 101