Domov sociálních služeb Skřivany

Domov pro osoby se zdravotním postižením

  • Pravidla kolektivního soužití Žádost DOZP
  • ​Podávání a vyřizování stížností zkrácená verze Žádost DOZP
  • Úhrada za poskytované sociální služby Žádost DOZP
  • Výpočet a odesílání vratek za pobyt mimo službu Žádost DOZP
  • Tiskopis žádosti o přijetí do DOZP Žádost DOZP
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele – je nedílná součást žádosti Žádost DOZP