Domov sociálních služeb Skřivany

Chráněné bydlení

  • Pravidla kolektivního soužití Žádost DOZP
  • Podávání a vyřizování stížností – zkrácená verze 
  • Úhrada za poskytované sociální služby Žádost DOZP
  • Nepřítomnost uživatele v zařízení Žádost DOZP
  • Tiskopis žádosti o přijetí do CHB Žádost DOZP
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele – je nedílná součást žádosti Žádost DOZP