Domov sociálních služeb Skřivany

Chráněné bydlení

  • Pravidla kolektivního soužití 
  • Podávání a vyřizování stížností – zkrácená verze 
  • Úhrada za poskytované sociální služby Žádost DOZP
  • Nepřítomnost uživatele v zařízení 
  • Tiskopis žádosti o přijetí do CHB Žádost CHB
  • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele – je nedílná součást žádosti