Domov sociálních služeb Skřivany

 

.    Domov sociálních služeb Skřivany je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Historie domova sahá do roku 1964, kdy 1. 7. tohoto roku zahájil svoji činnost ještě jako Ústav sociální péče ve Skřivanech, který byl součásti Okresního ústavu sociálních služeb. Od 1. 1. 1991 byl naším zřizovatelem Okresní úřad v Hradci Králové, a od 1. 1. 2003 je jím Královéhradecký kraj.

.    V současnosti poskytujeme pobytové sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením a Chráněné bydlení pro celkem 90 osob s mentálním postižením, z toho je kapacita služby domov pro osoby se zdravotním postižením 86 osob, a kapacita služby chráněné bydlení 4 osoby.

.    Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytováno v areálu na ul. Dr. Vojtěcha, který byl uváděn do provozu postupně od r. 2008. V tomto roce byla uvedena do provozu první část areálu – to tři domky (nazvané jednoduše A, B, C), každý s kapacitou 12 klientů, s ubytováním v jedno a dvou lůžkových pokojích, a dále pavilon D pro sociálně-aktivizační činnosti. Je zde rovněž umístěna Chráněná dílna firmy JuWital s.r.o. Praha, zajišťující pracovní příležitost pro část našich obyvatel.  Součástí tohoto pavilonu je i nová prádelna a zázemí pro údržbu.

.    V březnu 2010 byl v tomto areálu otevřen další nový objekt – pavilon E. V něm je umístěno 30 uživatelek z ošetřovatelského oddělení, ubytování je řešeno formou 3 domácností, každá domácnost tvoří komunitu o 10 osobách, ubytování opět na jedno a dvou lůžkových pokojích. Součástí budovy je i odpovídající zázemí pro návaznou ošetřovatelskou a rehabilitační péči. V tomto  pavilonu se nachází i stravovací provoz pro celé zařízení a administrativní vedení. Součástí  areálu je i hřiště na sport s umělým povrchem a menší venkovní bazén.

.    Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je ještě poskytována
v prostředí skřivanského zámku, pocházejícího z 18. století. Součástí tohoto zámeckého areálu je i rozlehlý park, který je stejně jako zámek zapsanou kulturní památkou. V částečně rekonstruovaných prostorách této historické budovy jsou klientům v současnosti k dispozici jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje.

.    Služba chráněné bydlení je umístěna mimo vlastní areál zařízení, je v běžné zástavbě v domku na ulici Sloupenská, č.p. 10. V tomto rekonstruovaném objektu (rekonstrukce proběhla v roce 2004, původně zaměstnanecký byt) bydlí 4 uživatelky této služby v dvoulůžkových pokojích s navazujícím obývacím pokojem a kuchyňkou, k dispozici mají dále krytou terasu a navazující zahradu. Všechny tyto kroky vedly k zajištění odpovídajícího soukromí při ubytování našich klientů a humanizaci celého zařízení.

.    V zařízení pracuje k 1. 1. 2017 celkem 64 pracovníků (přepočtený počet), z toho je 43 pracovníků v přímé péči.

.    Naše zařízení úspěšně absolvovalo v roce 2007 v rámci projektu OP RLZ proces Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe.

 

      Na základě dokumentu Strategie rozvoje dostupnosti a kvality sociálních služeb Královéhradeckého kraje poskytovaných v komunitě pro osoby s postižením a duševním onemocněním 2015 – 2023, která byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje usnesením č. ZK/26/1813/2016 ze dne

1. 2. 2016 dochází k 31. 12. 2017 k opuštění budovy skřivanského zámku a přilehlého areálu.  Zároveň dochází ke snižování kapacity našeho zařízení o deset lůžek k 1. 10. 2017, a dalšímu postupnému snižování o deset lůžek v příštích letech.